Dane firmy

Impressum

Operatorem tej strony jest firma Eurofrance New Parts sp. z o.o.

Al. Gen. Władysława Andersa 43
43-300 Bielsko-Biała
Polska
Tel.: +48 33 506 50 70
E-Mail: info@eurofance.com
Strona internetowa: www.eurofrance.pl

Rejestr handlowy:
Numer identyfikacyjny NIP: PL5472244841

Dostawcą produktów i wyłącznym partnerem umownym przy zakupie jest firma Eurofrance Marcin Bednarczyk i Konrad Kruczek sp.k.

Al. Gen. Władysława Andersa 43
43-300 Bielsko-Biała
Polska
Tel.: +48 33 506 50 70
E-Mail: info@eurofrance.com
Strona internetowa: www.eurofrance.pl

Rejestr handlowy:
Numer identyfikacyjny VAT: PL9372219834

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR):

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nasza firma nie jest przygotowana ani zobowiązana do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.